Hướng dẫn việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 03/SY(12/HD-MTTTQ-BTT
Ngày ban hành 06/05/2020
Ngày hiệu lực 06/05/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản CÔNG VĂN
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực ỦY BAN NHÂN DÂN
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 03-hd-ubmttq.pdf


Cơ quan chủ quản: XÃ HẢI HƯNG
Địa chỉ : UBND xã Hải Hưng - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
 Email:  xahaihung.hhu@namdinh.gov.vn
 
Người chịu trách nhiệm: Ông Lương Văn Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang