Xã Hải Hưng tổ chức tuyên truyền về công tác Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 198
    Bầu cử quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống xã hội nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19 - 19 .Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trước tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
 
    Về vị trí, vai trò của quốc hội: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mọi cấp, trên tất cả các lĩnh vực dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người, quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân, nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp đại diện.
 
     Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ỦY ban bầu cử xã Hải Hưng chuẩn bị hết sức kỹ càng và cẩn thận. Việc chọn lựa ra các ứng cử viên để tham gia vào HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được lựa chọn và bàn bạc hết sức cụ thể để xứng đáng cho những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và những quyền lợi chính đáng của nhân dân được bày tỏ lên cấp trên. Với tổng số 43 đại biểu được chia làm 7 tổ bầu cử trên địa bàn xã Hải Hưng tham gia ứng cử vào đại biểu HĐND xã Hải Hưng lần này đều là những cá nhân có được sự tín nhiệm rất cao trên địa bàn khu dân cư cũng như khu vực tổ bầu cử. 
 
 
 


image
image
image
image
image

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 1 093
  • Tất cả: 103676


Cơ quan chủ quản: XÃ HẢI HƯNG
Địa chỉ : UBND xã Hải Hưng - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
 Email:  xahaihung.hhu@namdinh.gov.vn
 
Người chịu trách nhiệm: Ông Lương Văn Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang