• 16/11/2023

  Thể lệ cuộc thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

  Thực hiện Quyết định số 3863/QĐ-BQP ngày 05/11/2021của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Đề án Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025, ngày 11/9/2023, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành kế hoạch số 4279/KH-BĐBP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam.

 • 20/09/2023

  Xử lý hiệu quả mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới

  Trước yêu cầu của tình hình thực tiễn mới, Đảng ta đã đề xuất chủ đề đại hội Đảng XIII bắt đầu bằng thành tố “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”

 • 30/08/2023

  Khắc phục bệnh giáo điều trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

  Muốn chống được giáo điều phải hết sức chú trọng giáo dục tư duy khoa học, tư duy lý luận, thấm nhuần để thực hành phép biện chứng duy vật, thống nhất hữu cơ với quan điểm duy vật biện chứng.

 • 24/08/2023

  “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

  Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ chú trọng, đặt nhân dân vào trung tâm các quyết sách của mình, mà còn luôn tạo điều kiện để nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.

 • 01/08/2023

  Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2023): Tiếp tục khẳng định vai trò công tác tuyên giáo trong tình hình mới

  Công tác tuyên giáo là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp, khơi dậy tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, với tinh thần “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo của tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ, khẳng định vai trò trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.

 • 12/07/2023

  Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới

  Ngày 19/5/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới. 

 • 19/05/2023

  Hai sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ

  Trong cuộc đời 79 mùa xuân của Bác Hồ, có hai lần kỷ niệm sinh nhật Bác thật đặc biệt. Đó là lần kỷ niệm sinh nhật đầu tiên, ngày 19-5-1946, Bác chủ động tổ chức và lần sinh nhật cuối cùng, ngày 19-5-1969, Bác miễn cưỡng đồng ý, trước đề nghị thiết tha của Trung ương và nguyện vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước.

 • 03/02/2023

  Trọn niềm tin theo Đảng

  Trong không khí rộn ràng đón chào mùa xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đã lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.image
image
image
image
image

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 135
 • Trong tuần: 1 102
 • Tất cả: 103685


Cơ quan chủ quản: XÃ HẢI HƯNG
Địa chỉ : UBND xã Hải Hưng - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
 Email:  xahaihung.hhu@namdinh.gov.vn
 
Người chịu trách nhiệm: Ông Lương Văn Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang